DIMITRIS K. XENAKIS HOMEPAGE
   
  Dimitris K. Xenakis
  Ευρω-Μεσογειακές Σχέσεις
 
 
 


Το μάθημα αυτό έχει σκοπό τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου κατανόησης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων στην Μεσόγειο, αποδίδοντας παράλληλα έμφαση στην περιφερειακή συνεργασία. Εξετάζονται αναλυτικά οι περιφερειακοί δρώντες, οι διεθνείς οργανισμοί και το στρατηγικό και οικονομικό περιβάλλον.

Θεματικές ενότητες:
·  Εισαγωγή στη μεταπολεμική ιστορία του Μεσογειακού χώρου.
·  Ζητήματα Περιφερειακής Πολυπλοκότητας και Στρατηγικής.
·  Υπο-περιφερειακές δυναμικές στο Μασρέκ, το Μαγκρέμπ και τη Νότια Ευρώπη.
·  Ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας και συνεργασίας.
·  Θεσμοί και Περιφερειακά Συνεργατικά σχήματα στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
·  Οι ΗΠΑ και ο Μεσογειακός Διάλογος του ΝΑΤΟ.
·  Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1970-1995).
·  Η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία και η Διαδικασία της Βαρκελώνης (1995-2007) .
·  Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (2003-) και η «Ένωση για την Μεσόγειο» (2007-).
·  Η Αραβική Άνοιξη και ο μετασχηματισμός των αραβικών κρατών.

Βασικό Διανεμόμενο Εγχειρίδιο

 André Nouschi, Η Μεσόγειος τον 20ο Αιώνα (μετ. εκδ. Μεταίχμιο) 

Το βιβλίο αυτό παρακολουθεί την ιστορική εξέλιξη των Μεσογειακών κρατών, οικονομιών και κοινωνιών στην διάρκεια του περασμένου αιώνα. Χωρίζοντας την ύλη σε 3 μέρη και 19 κεφάλαια, εξετάζει όλα τα μείζονος σημασίας γεγονότα από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τους τοπικούς πολέμους στη Μέση Ανατολή και την πρώην Γιουγκοσλαβία κατά τη δεκαετία του 1990· επισημαίνει και αναλύει τις ποικίλες επιπτώσεις που προκάλεσε η αστάθεια της οικονομίας (για παράδειγμα η πετρελαϊκή κρίση του 1973). Η πολυεπίπεδη αυτή σύνθεση αναλύει και σειρά άλλων θεμάτων, όπως τα κινήματα ανεξαρτησίας στις χώρες της γαλλόφωνης Βόρειας Αφρικής και τις συνεχείς αλλαγές του συσχετισμού δυνάμεων στη Μεσόγειο.


Επιπλέον Ύλη Εξετάσεων

 «Στη Σκιά της Βαρκελώνης: Η Ένωση για τη Μεσόγειο και οι προοπτικές περιφερειακής οργάνωσης», Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης, Νο. 6, 2009 (Δημήτρης Ξενάκης).

 Ασφάλεια και Στρατηγική Συνεργασία στη Μεσόγειο: Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης και Πρόληψη Συγκρούσεων, Κείμενα Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Αθήνα, 2008, (St. C. Calleya & Δ. Ξενάκης).

 
«Εξω-περιφερειακή Παρέμβαση στη Μεσόγειο: Ο Ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ», Γεωστρατηγική, Τ. 13, 2008, σελ. 7-30 (με τον St. C. Calleya).

 «Αποτίμηση για τα 10 Χρόνια Λειτουργίας της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας και οι Προοπτικές που Διαγράφονται», έκθεση ΙΔΟΣ, Αθήνα, 2005, (επιμέλεια Χ. Τσαρδανίδης & Δ. Ξενάκης).

 
Προτεινόμενη Πρόσθετη Ξενόγλωση Βιβλιογραφία
 
  D. Xenakis and D. Chryssochoou, The emerging Euro-Mediterranean system, MUP, Manchester & NY, 2001.

 D. Xenakis & P. Tsakonas (eds.), "Union pour la Méditerranée: Perspectives Nationales et Régionales/Union for the Mediterranean: National and Regional Perspectives", Études Hellénique/Hellenic Studies, 17(2), 2009.

 St. Calleya & D. Xenakis, "France’s New Mediterranean Initiative: Lessons from Post-Cold War Regional Cooperation", Karamanlis Working Papers in Hellenic and European Studies, No. 4, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, 2008. 

S. C. Calleya, Evaluating Euro-Mediterranean Relations, Routledge, London, 2005.

S. Stavrides, et. al. (eds.), The Foreign Policies of the EU’s Mediterranean States and Applicant Countries in the 1990s, MacMillan press, London, 1999.

A. Vasconcelos και G. Joffė (eds.), The Barcelona Process. Building a Euro-Mediterranean Regional Community, Frank Cass, London, 2000.

R. Gillespie και R. Young, (eds.), The European Union and Democracy Promotion: The Case of North Africa, Frank Cass, London, 2001.

F. Attinà and S. Stavridis (eds.), The Barcelona Process and Euro-Mediterranean Issues from Stuttgart to Marseilles, Giuffré, Milan, 2001.

N. Ayubi (ed.), Distant Neighbors: The Political Economy of Relations between Europe and the Middle East/North Africa, Ithaka, Reading, 1995.

R. Aliboni (ed.), Southern European Security, Pinter publishers, London, 1992.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS


Mediterranean Union agrees on HQ, Arab-Israeli role Mediterranean Union agrees on HQ, Arab-Israeli role (5 Nov 2008)

Jacques Reland on the Mediterranean Union II 
Jacques Reland on the first meeting of the UfM (13 July 2008)

Sarkozy in Tunisia : Mediterranean Union & human rights Sarkozy in Tunisia: Med Union & human rights (30 April 2008)

Sarkozy hails Arab "gesture of peace" 
Sarkozy hails Arab "gesture of peace" (21 July 2008)

Sarkozy's pet project, Mediterranean Union makes its debut 
Sarkozy's pet project, Med Union makes its debut (21 July 2008)

Turkey's gives Mediterranean Union a chilly reception 
Turkey's gives Mediterranean Union a chilly reception (21 July 2008)

Cool response to new Mediterranean block 
Cool response to new Mediterranean block (21 July 2008)

43 Nations Form Historic Mediterranean Union 
43 Nations Form Historic Mediterranean Union (13 July 2008)

Inside Story - Mediterranean Union - 13 Jul 08 - Part 2 
Inside Story - Mediterranean Union   1   2  (13 July 2008)

Nicholas Sarkozy - Union of the Mediterranean 
Nicholas Sarkozy - Union of the Mediterranean (13 July 2008)

EuroNews - Agora - Mediterranean : Views from the Left 
Mediterranean Union - EuroNews (3 July 2008)

 
Mediterranean Union : the Libyan scepticism 
Mediterranean Union : the Libyan scepticism (17 June 2008)

Inside Story- Mediterranean Union- 24 Oct 07- Part 2 
Inside Story - Mediterranean Union   1   2   (24 Oct 2007)

In the European Parliament (1) Javier Solana   1  2 
European Parliament on the Euro-Med Parliamentary Assembly
(19 March 2009)

EuroMed talks "important for global stability" Euro-Med Parliamentary Assembly, Athens (27/28 March 2009)
EuroMed: Building bridges across the Mediterranean
Jose Manuel Barroso
Edward McMillan-Scott
Israeli discusses EuroMed Cooperation
Palestinian speaks on the role of EU-Med and the Middle East Peace Process
 Egypt's Parliament President discusses EuroMed

Horizont 2020 - cleaning up the Mediterranean 
Horizon 2020 - cleaning up the Mediterranean
EUROPA AUDIO/VISUAL - (30 March 2009)

 
  All Rights Reserved - Copyright Dimitris K. Xenakis 2010  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free